Balıkesir Zağnos Paşa Camii ve TürbesiBalıkesir, Zağnos paşa cami ve Zağanos paşa türbesinin 1981 yılına ait iki ayrı görünümü.