Eskisi ve Yenisi ile Kâbe


Eski haliyle Kabe
Daha birkaç sene önce hacca gidenlerin gördüğü manzara. İşte onların çok iyi bildikleri yeryüzünün en eski kuyusu kutsal zemzem suyu. Minarenin tam altına düşen yerde ayrı ve çeşmeli bir bina halinde. Bilhassa sabahın erken saatlerinde bu binanın ve çeşmelerin önleri çok kalabalık olurdu. Restore edildikten sonra bugün zemzem kuyusunun asıl ağız yerine kadar merdivenlerle iniliyor.  

Yeni çehresi
İslam dünyasının en kutsal köşesi Kabe'nin içinde çekilen son resimlerden biri. Henüz birkaç sene önce buraları görenler birçok değişikliklere, büyük imar hareketlerine şahit olmaktadırlar. Bugün Kabe'de yüze yakın mimar çalışmakta. Kubbeler, minareler, diğer kısımlar restore edilmektedir. Fakat eski hacıları en ziyade şaşırtan, yeni şekil ile zemzem kuyusudur. Şimdi zemzem kuyusuna mermer merdivenlerle iniliyor. Son haliyle yeryüzünün en eski kuyusu ilk zamanlarındaki şekline daha yakındır.  

Eski Medine
Yalnız Mekke'de değil. Medine'de de çok değişiklikler göze çarpıyor. Hz. Muhammed'in türbesi de tamir edilmiştir. Birkaç sene önceki Medine ve Mescidi Nebevi  

Yeni Say Mahalli
En büyük değişiklik yeni say mahallinde olmuş ve buranın üstü kapatılmış sütunlar konulmuştur. Artık burada say edenleri eskisi gibi güneş çarpmıyor...1970
SAFA'DAN MERVE'YE
Safa ile Merve tepelerinin arasındaki 420 metrelik alan güneşten korunmak için üstü kapalı bir koridor haline getirilmiştir. Hacılar bu iki nokta arasında 7 defa gidip gelirler. Belli bir noktada hızlanan yürüyüş Safa'dan başlar ve Merve'de biter...(1972 görünümü) 

Yeni Medine

Bu kutsal şehirde yeni restore edilmiş bir minareyi görüyorsunuz. Mescidi Nebevi'nin zarif minarelerinden biri.