Ağlayan Çınar Sevgi Pınarı Çeşmesi, Gölyazı - Bursa.Mehmet Okatan tarafından yaptırılmış, Apolyont gölünün hemen yanı başında yer alan ağlayan çınarın hemen karşısında yer alan çeşme. Sevgi pınarı çeşmesi...2012