Beyoğlu Tiyatroları "Deli ibrahim" Oyunu


BİR TARİHÇİ GÖZÜYLE "DELİ İBRAHİM"
Beyoğlu tiyatrolarından birinde temsiline başlanan "Deli İbrahim" adı piyesi baştan başa dolduran hata ve acayiplikleri gördükten sonra tarihimize karşı daha saygılı olmamız, seyirciye ve okuyucuya karşı tarih yaftası altında birtakım hayal eserleri sunmaktan kaçınmamız gerektiğini hatırlatmak gereği bir vazife oluyor...1967
Üstte; Muhteşem Osmanlı sarayının salonunun dekor fakirliği. Avrupalı kıyafetinde bir soytarı sözde padişah (Deli İbrahim rolünü Müşfik Kenter oynamaktadır). Soldaki kadın piyes yazarının sadrazam tayin ettirdiği Hümaşah'tır.... 

Sadrazam Kara Mustafa Paşa Osmanlı tahtında. Tarihte Osmanlı tahtına çıkmayı hanedan dışında kimse aklından geçirmemiştir. Geçiremezdi de... Çünkü böyle bir şey imkansızdı (üstte solda). Yeniçeriler Sultan İbrahim'e hançer çekiyorlar (üstte sağda). İki cariye Sultan İbrahim'e takdim ediliyor. Halbuki eğitim görmemiş cariyelerin padişah huzuruna çıkması imkansızdı (altta).   


Piyesin bir sahnesinde cellat Kara Ali yeniçeriler tarafından padişahı öldürmeye zorlanıyor. Aslında zorlanma sadrazam Mehmet Paşa tarafından yapılmıştır...
(Yazan : Yılmaz Öztuna - Fotoğraflar : Tamer Güvenç)