Haydarpaşa Vapur İskelesi 2012Üst fotoğrafta Haydarpaşa vapur iskelesinin deniz yönü cephesi görülmekte. Alt fotoğrafta ise iskele, onun arkasında Toprak mahsulleri ofisi silosu görülmektedir...2012