Gelenbevi & Gültekin Çizgen, Genar Galeri Kulübü sergisi


Gelenbevi'den sonra Gültekin Çizgen'in fotoğraf sergisi açıldı. Gelenbevi sergi anahtarını verirken.  

Gen-ar galeri kulübündeki ilk röprodüksiyon sergisi Van Gogh ve Gauguin'in eserlerine ayrılmıştı...1962