Gibbs Sabunlu Tıraş Kremi


Kolay ve zevkli bir tıraş !

Gibbs sabunlu tıraş kreminin fevkalade kesif ve o derecede kaygan köpüğü sayesinde, en sert sakallar dahi yumuşar.
Gibbs ile tıraş bir zevktir.
1962