Haydarpaşa Garı Fotoğrafları


Haydarpaşa Garı 1930.


Haydarpaşa Garı 1912 (La Gare de Haidar-Pacha, Constantinople)Haydarpaşa garına ait eski bir kartpostal. (Nouvelle gare de Haidar-Pacha)


1908 yılında Haydarpaşa tren istasyonunun varış noktası.
(Staton de Haidar-Pacha, Arrivée d'un train. Photo : Constantin Nittis / Kadi-Keui)  


Haydarpaşa tren istasyonu önün sergilenen Kara lokomotif 2012.