Marlene Sylvester


Defileye gidiyor : Geçenlerde Londra sokaklarından bir hapishane arabasıyla geçen Marlene Sylvester'in suçunun ne olduğu anlaşılamamıştı. Büyük bir müessesenin tertiplediği mücevher defilesine model olarak katılan Marlene'in üzerindeki mücevheri çaldırmamak için mahkumlara mahsus arabaya bindiği sonradan ortaya çıktı. 1963