Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane, İstanbul.


Osmamlı dönemi Mekteb-i tıbbiye-i şahane'nin iki ayrı görünümü.Ecole militaire de medecine Haidar-Pacha, Constantinople.
1895 - 1900 yılları arasında 80.000 m2 alana Sultan ikinci Abdülhamid döneminde yapılmış 24.000 m2 kullanım alanlı Haydarpaşa'da bulunan yerleşke.