Osmanlı Donanması Fransa Nice Sahilinde Minyatürü


Türk donanması Fransa limanlarında : O devirde yapılan bu minyatürün üzerinde "Kal'a-i Nise - Nis kalesi" okunuyor. Fransız uzmanlara göre bu minyatür Türk gemilerinden birinden Fransız kıyılarına bakılarak yapılmıştır ve Fransız şehirlerinin 16. asır topoğrafyasına insana hayret verecek derecede mutabıktır.