Plancia Magna heykelinin çıkarılış anları


Venüs'ü Çaldırdık Ama Plankia'yı Antalya'da Bulduk !
Tarihteki ilk kadın başbakan Plankia'nın Venüs'ten güzel olduğu söylenir. Binlerce erkek hayranına rağmen Plankia evlenmeyip kendini din ve devlet işlerine vermiş, üç defa seçimle iş başına gelerek Antalya'nın Perge kazası ve dolaylarına yıllarca hükmetmiştir. Plankia'nın Türkiye'de bulunması dünya bilim alanında ihtilal yapacak bir keşiftir. 1970


Yüzyılların Çürütemediği Bir Güzellik
Antalya civarındaki küçük şehirlerin içinde en muhteşemi Perge idi. Perge'nin tek hakimi de güzel Plankia. Plankia bir yandan güzelliği ile kendi halkının ve civar bölge erkeklerinin hayranlığını kazanırken idari, dini ve şehre hizmet yönünden de en üstün mevkilere ulaşmıştı. Yüzyıllar önce bu bölgeyi alt üst eden deprem Plankia'nın heykelinin de toprağın altında kalmasına sebep olmuştur. Fakat 1700 yıl sonra tekrar gün ışığına kavuşurken heykelin güzelliğinden bir şey kaybetmediği görülmüştür. Resimlerde heykelin çıkarılışı görülmektedir. 

Asırlardır Uyuyan Güzel
Antalya civarını alt üst eden bir deprem sırasında yıkılan Perge'nin şeref avlusundaki heykeller, kocaman sütun başlıkları toprak yığını altında kalmıştı. Plankia'nın heykeli de resimdeki kulenin dibindeydi (altta). Üstte solda Plankia'nın heykelinin kitabesi ve sağda heykelin bulunduğu yerin krokisi görülüyor. 


Bu Keşif Kimin Eseri ?
Ord. Prof. Dr. Arif Müfit Mansel, İstanbul üniversitesi edebiyat fakültesi arkeoloji bölümü başkanıdır. 1946 yılından beri Perge ve komşu şehir olan Side harabelerinin meydana çıkarılmasında öncülük etmiştir. O tarihten bu yana Perge'de yapılan kazılar sonucu dünya bilim aleminde ihtilal yaratacak olan keşifte Prof. Mansel'in büyük emeği vardır...1970