Robert Koleji (Hamlin Hall) İstanbul


1920 yılı Robert Koleji binasına ait bit görünüm.


1963 yılı Robert Koleji binası.


İkinci devre mezunlarını gösteren tarihi bir fotoğraf. Bunların sayısı artmış 100 yıl sonra gerçek manada bilgili binlerce genç bu okuldan çıkarak, insanlık hizmetinde vazife almıştır. Fikir ve beden eğitimini paralel yürüten bugünkü Amerikan kolejinde milli duygularımıza ve müspet ilme gerçekten önem verilmektedir. Kolejlilerin 1906 - 1907 yıllarında kırdığı disk, üç adım ve 400 metre rekorları hala onlardadır. 

Solda yer alan küçük fotoğraf okulun kurucusu Hamlin'i, üstteki fotoğraf 1871 yılında bitirilmiş ilk okul binasını göstermektedir. Kurucusuna hürmeten binaya "Hamlin hall" adı verilmiştir. Önde görülen çinko kaplı barakada Hamlin fırın kurarak gelir sağlamıştır.Öğrenciler mezuniyet töreninde. 
Robert kolejinin 1900'lü yıllara ait bir görünümü.(Robert College, Bosphore)