Woody Herman 1962.


Woody Herman : Jazz'da adı geçen otoritelerden birisidir. Dikkat ederseniz bir kişi hariç hepsi genç. Woody orkestrayı hep gençleştirir...1962 Hayat Dergisi.