1964 Japonya Hatsushima Adası ve Kızları.


Gözlüklerle suya baş aşağı dalmak çok tehlikeli olduğu için bu şekilde atlayarak suya girerler. Dalma işi sonunda alt fotoğrafta görüldüğü gibi toplanan agar agar'lar kayığın içine çekilir. 


Japon kızı denize daldığı zaman sandalı delikanlı idare ederse bile yola çıkılınca herkes kürek çekmek zorundadır !

Çalışma günü sonra erdiğinde kayığın sahilde sarp ve kayalık bir rampa üzerine çekilmesi lazımdır. Bunun için hep beraber emek sarf ederler. 

Adaya döndüklerinde dalgıç kadınlardan bazılarının bebekleri, annelerini beklemektedir. Resimdeki kızın elleri yosundan sıyrıldığı için sarılıdır.  

Hatsushima adasının yerli kızları denizden toplanan Agar Agar yosunlarını güneşte kurutmak için bu şekilde bambu kafeslerin üzerine seriyorlar...1964 Hayat Dergisi.