Alfred Krupp


Patron ve işçi : Alfred Krupp bir ustabaşının sorusunu cevaplandırıyor.  
İş yaratan adamlar 
Top kralı ve günahlar villası
Geçen sayının özeti : Dünyanın en ünlü sanayi tesislerinin en son sahibi Alfried Krupp Nürnberg askeri mahkemesinde hapis cezasına mahkum edilip Landsberg hapishanesine sevk ediliyor. Almanya ile birlikte tesislerinin çoğu harabe haline gelen Krupp müessesesinin ilk kurucusu Friedrich 1811'de tesis ettiği çelik döküm fabrikasının semeresini göremeden genç yaşında ölüyor. 14 yaşındaki oğlu Alfred'e 4 işçisi olan fabrika ile bir yığın borç bırakıyor. 1962 Hayat Dergisi.