Bine kadar sayacağım... Bırakmazsan bağırırım !


- Bine kadar sayacağım... Bırakmazsan bağırırım !