Taksim Belediye Gazinosu, Eğin Kına Gecesi


Geçenlerde Taksim belediye gazinosunda Erzincan Eğinlilere mutat kına gecesi tertiplenmiştir. Birçok davetlilerin hazır bulunduğu ve çeşitli eğlencelerin yer aldığı gece gayet neşeli ve samimi bir hava içinde sona ermiştir. Fotoğrafta bu geceden bir anı görülmektedir... 1962