Göksel Arsoy İzmir'de kız talebelerin hücumuna uğradı.


Evvelki hafta İzmir'e gidip gelen yıldız orada kaldığı müddet zarfında devamlı olarak hayranlarının tezahüratı ile karşılaştı. Göksel Arsoy kaldığı otelde zaman zaman genç okulluların hücumuna da uğradı. Yukarıdaki ve yandaki fotoğraflar bu sahnelerden birini tespit etmektedir. Talebeler sevimli yıldızı otelin önünde kuşattıktan sonra hayli imza almaya muvaffak olmuşlar. Fakat az sonra otele sığınan Arsoy bu defa pencereden girenlerle karşılaşmıştır. Bir saatten daha fazla süren imza ve fotoğraf dağıtımı sona erdiği zaman Göksel Arsoy bir hayli yorulmuştu...1962