Gönül Yazar
Gönül Yazar ve saz arkadaşlarını gösterir 1962 yılından üç ayrı fotoğraf.