Hayat Ekibi Örnek İmamın Köyünde Neler Gördü ?


HAYAT EKİBİ, ÖRNEK İMAMIN KÖYÜNDE NELER GÖRDÜ ?
Geçenlerde genç bir imam bütün Türkiye'nin dikkatini kendi köyüne çekti. Henüz 27 yaşındaki bu imam acaba ne yaptı da, Konya'nın Karakaya köyünü günün konusu haline sokabildi ?
İşte Hayat ekibi (Turgut Etingü, İnal Tengizman) şimdi sizi örnek imanın bu köyüne götürüyor...1962
İMAM ALMANCA DERSİNDE : Kara tahtanın üzerinde Almanca yazılmış şu cümleler okunuyordu : "Wir lieben alle gute menschen" (Bütün iyi insanları seviyoruz) Karakaya köyünün aydın imamı bu cümlenin içinde kullandığı kelimelerin altlarını bir öğrenci ciddiyetiyle çiziyor, sonra onların Türkçe karşılığını söylüyordu. Topuz imam (Abidin Topuz) diyor ki : "Peygamber efendimiz bir hadisi şerifinde "Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz" buyurmuştur."  

IŞIKLAR YANDI : Karakaya, koca Konya ovasının  bir kenarında 200 yıldır kendi kaderi ile baş başa idi. Ay çıkmadığı geceler zifiri bir karanlık köyün üzerine çöker; camlarından gaz lambalarının ölü aydınlığı sızardı. Bir gün genç bir imam geldi. Kendi eliyle bir jeneratör kurdu. Birden köyün kaderi değişti, her taraf gün aydınlığına ve ışığa kavuştu...

HAYAT EKİBİ ÖRNEK İMANIN KÖYÜNDE NELER GÖRDÜ ?
Üst fotoğrafta işte Karakaya; Bozkırın bir kenarında ağaçsız kel tepeler ve kıraç topraklarla çevrili bir köydü. Elektrik girmeden evvel böyle garip görünürdü insana.
CAMİDE VAAZ : Genç imamın karşısında Karakaya köyünün ileri gelenleri yer almıştı. Yaş ortalaması 65-70 olan bu uyanık ihtiyarlar onu dikkatle dinliyorlardı.
İMAM VE KURMAYLARI : Köyde misafir odasına (Hariciye) diyorlar. Orada öğretmenlerle toplanıp konuşuyorlar. İşte böyle anlardan birindeyiz, oturumu imam açtı.


KÖYÜN ARABASI : Bu otobüs köye aittir. Konya ile Karakaya arasında her gün belirli saatlerde aksamadan gidip gelir.
HERKESİN DERT ORTAĞI : İmam çeşmede yün yıkayan bir köylü kadına rastladı. Onunla yün hakkında konuştu ve ona fikir verdi.  KÖYÜN TAKIMLARI : Örnek imam Karakaya köyüne geldiği zaman ilk defa gençlerle ilgilendi. Onları aylaklıktan kurtarmak, ruh ve beden yapılarını düzene sokmak için spora alıştırmayı düşündü. İki takım kurdu. Birine Topuz, diğerine Kaya adını verdi. Fotoğraf futbolculardan bir kısmını gösteriyor.
KARAKAYA'DA KOALİSYON : Partilerin hepsi bir çatı altında toplandı. İmam ayrılık istemiyordu. "Ayrılıkta nifak vardır. Nifak ise memleketi parçalar !" diyordu. Köylüsü bunu benimsedi. Burayı okuma odası yaptı. Çünkü : "Kahve bir tembelhanedir !" diyordu imam. Oysa Karakayalılar için okumak gerekiyordu.Bazılarının futbol ayakkabıları çok eskimişti. Fakat oyun zevkinden de mahrum kalmak istemiyorlardı. Antrenmanlarda yün çoraplarla pek ala oynuyorlardı (üstte).
KOMŞU KÖYDEN DÖNÜŞ : Traktör ve römorkla öğrencileri yakın köylerin kardeş okul ziyaretine götürüyorlar. İmam : "Görgümüz artıyor, kaynaşıyoruz" diyor.