Sultan 4. Mustafa'nın Mezarı, Eminönü - İstanbul.Birinci Abdülhamid türbesinde yer alan, Sultan 4. Mustafa hanın sandukasının üzerinde yer alan puşide (örtü) üstünde bulunan yazı kadife kumaş üzerine sırma ile celi cülus ile Osmanlıca yazılmış olup okunuşu şöyledir :
CEPHE (BAŞ KISMI) : Hüve'l hayyü'l baki. Cennet mekan Firdevs aşiyan es-sultan Mustafa han errabi b. es-sultan / Es-sultan el-gazi Abdülhamid han revvahallahu ruhahüma / Fi Ğurefi'l-cenan hazretlerinin tarih-i viladetleri : Şaban 1193 (miladi 1779), Culüs-i hümayunları : 19 rebiülevvel 1222 (Miladi 1807), Müddet-i saltanatları : 1 sene 2 mah, irtihalleri : 28 ramazan 1223 (Miladi 1808).
SANDUKA KAPAĞI
KUZEY KISMI : La ilahe illallah melikü'l hakki'l mübin.
GÜNEY KISMI : Muhammedün Rasulullah sadıku'l-va'di-l-emin...
(2012)