Hintli Dostlar


Hintli Dostlar : Türk-Hint kültür ve dostluk cemiyeti genel sekreteri profesör Syed Ammar Rizvi hükümetimizin davetlisi olarak yurdumuza geldi. Prof Rizvi (soldan), bayan Sirmen, yeni Delhi büyük elçimiz Mahmut Dikerdem, bayan Somnath Dhar ve bayan Dikerdem ile İstanbul'da şerefine verilen bir partide...1970