Fatih Sultan Mehmet, Aşık Çelebi Minyatürü


Fatih sultan Mehmet, İtalyayı fethetmeye hazırlanırken Venedik casusu olan hususi hekimi Maestro Lacobo tarafından zehir verilerek öldürüldü...
Yukarıda Fatih Sultan Mehmet hanın bir minyatürü görülmektedir. 16. asrın sonlarında yapılan minyatürün aslı Aşık çelebi tezkiresinin Fatih Millet kütüphanesindeki minyatürlü nüshasındadır...(1964 Hayat dergisi)