Sadrazamın iftarı gravürü.


Sadrazamın İftarı : 200 yıl evvel (1760) Paris'te basılmış bir eserden alınan bu gravür sadrazamı Bab-ı Ali'nin ileri gelenleri ile birlikte bir iftarda göstermektedir.