Şinasi Bey.


Resim Agah efendinin kurduğu ilk gazetede kendisiyle işbirliği yapan Şinasi beye aittir.