Ankara Türk El Sanatlarını Tanıtma Derneği


Ankara'daki Türk el sanatlarını tanıtma derneği idare kurulu teşhir edilecek eşyayı tetkik ediyorlar. Resimde soldan sağa : Güzin Erenli, Vedide Dülge, İnci Erguvanlı, Nesteren Refioğlu ve Sevim Payzın görülmektedir...1960