Arap Camii, Karaköy - İstanbul.İstanbul'un fethi için 714 senesinde İstanbul'a gelen Mesleme tarafından yaptırılmıştır. Emevi ordusu Şam'a dönünce Dominican rahipleri bu mekanı kilise haline getirmişlerdir. Yapı dördüncü Murad zamanında tekrar cami haline dönüştürülmüş birinci Mahmud'un annesi tarafından bir şadırvan yaptırılmıştır...2012Caminin 1900'lü yılların başlarından tahminen Galata kulesinden alınmış bir görünümü.Pascal Sebah'ın Pera'dan Galata fotoğrafında Arap cami.