Gül devşiren Ispartalı.


Bu yıl güller az verdi
Gül yağı denince akla Isparta gelir. Bu kent gül yağı konusunda dünyanın belirli yerlerinden biridir. Bugün gül yağı piyasasında Türkiye ile ancak Bulgaristan yarışmaktadır. Gül yağı çıkarma usulü Bulgaristan'a Türkiye'den gittiğine göre bizim dünya gül yağı sanayisindeki rolümüz büyüktür. Ancak geçen yıl 3.500 kilo gülden bir kilo gül yağı alınmışken, bu yıl havaların kurak gitmesi yüzünden 4.000 kilo gülden bir kilo gül yağı elde etmek mümkün olabilmiştir. Bu yılın rekoltesi 65 kilo kadardır...1962