Çatılmış tüfekler ve şemsiyeye şaşırmış komutan.


Çatılmış tüfekler ve şemsiyeye şaşırmış komutan. 

(1960)