Mustafa Kemal Atatürk, Doktor Adnan, Yarbay Kazım Özalp Ankara'da.


Başkumandan Mustafa Kemal : Cephelerin yiğit başbuğu Mustafa Kemal üzerinde müşir (mareşal) üniforması olduğu halde solunda doktor Adnan, sağında yarbay Kazım Özalp ile birlikte o günlerde Ankara'da.