Çocuklarınızın başarısı onlara karşı davranışınıza bağlı...


ÇOCUKLARINIZIN BAŞARISI ONLARA KARŞI DAVRANIŞINIZA BAĞLI

An-babalar bütün iyi niyetlerine rağmen çocuklarını terbiye ederken bazen hataya düşebilirler. Evde her istediğini ağlayıp, bağırma ve aksilikle yaptırmaya alışmış bir çocuk zamanla asi, kararsız ve inatçı olur. İleride yalnız kalıp hadiselerle yüz yüze geldiği zaman kendinde mücadele kuvvetini bulamaz. Büyükler çocuklarını hediyelere boğup, her istediklerini alarak kolayca pek çok şeyi elde etmeye alıştırırlar ve bilmeyerek çocuklarına fenalık ederler. Çocuk anlayışlı, müşfik ana-babanın zamanında sert ve kararlı olabileceğini bilmeli ve onlardan çekinmelidir. Çocuğun muvaffak olabilmesi içinde etrafı ile iyi geçinmesinin şart olduğunu gecikmeden ona öğretmek lazımdır.
Onun her yaptığı küçük görülmemelidir. O iftiharla çizdiği bir resmi anne babasına gösterdiği zaman, onlardan takdir ve teşvik bekler. Resim hatalarla dolu olsa bile evvela takdir edip sonra münasip bir şekilde tenkitlerinizi yapıp huyuna gitmeniz yerinde olur.Onu mütemadiyen kovmak, bir şahsiyet olduğunu ona empoze etmemek, hiçbir hususta takdir etmemek, şımartmak kadar tehlikelidir. Evde bu muameleye maruz kalan çocuklar okulda derslerinde de muvaffak olamazlar. Yerine getirilemeyecek tehditler savurmak sadece anne-babanın konumunu sarsmakla kalmayıp onları gülünç duruma da düşürür. Çocuğun her hareketini tenkit etmek onun çekingen, şüpheci ve sinirli olmasına yol açar.
Çocuklardan sizin menfaatiniz icabı bazı şeyleri gizlemeleri istenmemelidir. Bu suretle çocuk yalan söylemeye alışır. İleride sözüne itimat edilmeyen, sevilip istenmeyen bir insan olur. Küçücükken uslu durması için ona vermiş olduğunuz sözü tutup vaadinizi yerine getirmezseniz, bu çocukta tepki yapar ve size inanmaz. Bu da onu kötü düşüncelere sevk eder.
Çocuklarınızın daima en yakın arkadaşı olun ki onlar hırçınlaşmadan, çekinmeden, utanmadan sizlerle konuşabilsin. Fazla şımartmak ve aşırı disiplin çocuk üzerinde müspet tesir yaratmaz. Ancak takdir, anlayış ve disiplinle karışık bir terbiye ile efendi insanlar yetişir...1962