ESKİ BULGAR KRALI SIMEON, EŞİNİ SEÇTİ...


Gelin ve güveyin en sevinçli anlarındaki bir pozu.

ESKİ BULGAR KRALI SIMEON, EŞİNİ SEÇTİ...

Yeni Bulgaristan kraliçesi, ailesi İspanyol iç savaşında kurşuna dizilen zengin ve genç bir Madrit'li kız. Donna Margarita Bomez.
Geçen hafta içinde Lozan'a 20 kilometre mesafedeki Vevey Ortodoks kilisesi belkide ilk defa olarak parlak bir düğün merasimine sahne oldu. Davetliler arasında eski Mısır kralı Faruk, kız kardeşi Fevziye, Hitler'in eski maliye bakanı Hjalmar Schacht ve daha birçok prens ve prenseslerin bulunduğu göze çarpıyordu. 150 kişilik kiliseye sığmak zorunda kalan 400 davetlinin takip ettiği merasim, eski Bulgar kralı Simeon'un düğününden başka bir şey değildi.
Küçük yaşta tahtı bırakarak yurdu terk eden eski kral, Donna Margarita Gomez-Aceboy Modet adlı bir İspanyol dilberiyle evleniyordu. Genç kız asil bir aileden olmadığından Avrupa'nın taç ve taht iddiasında olan birçok şahsiyetleri bu merasimde hazır bulunmayı reddettiler. Bütün bunlardan başka, genç kızın Katolik kilisesine mensup olması da işleri bir hayli güçleştirdi. Evliliği papalığında tasvip etmesi için Simeon'un taht iddiasından vazgeçmesi gerekiyordu. Nihayet uzun uğraşmalardan sonra bu işe bir çare bulundu : Merasim İsviçre'deki bir Ortodoks kilisesinde yapılacak ve böylece Simeon'un da taht üstündeki iddiası kaybolmayacaktı.
Genç kız asil değildi ama Madrit'in en eski ve en zengin ailelerinden birisinin kızıydı. "İspanyol kredi bankası" başkanının yeğeni oluyordu. Böylece 1962'deki ilk kral düğününün İsviçre'de yapılması imkan dahiline girdi. Genç gelinin mutluluktan titreyen dudaklarıyla "Evet !" deyişi karşısında davetliler arasında gözyaşlarını tutamayanlar oldu.
İspanya'da ileride kraliçe olması muhtemel olan her genç kıza düğününde hediyeler verilmesi bir gelenek haline geldiğinden "İspanyol tekstil sendikası" 25 metrelik halis İspanyol ipeğini genç kıza hediye etti. Bu ipekten yapılmış gelinlik ve Simeon'un annesi ve kız kardeşi tarafından özel olarak getirtilen duvak gerçekten göz kamaştırıcı idi. Düğün münasebetiyle küçük Vevey kasabası bayram etti...1962 Hayat Dergisi.