Boşuna uğraşmayın...


Boşuna uğraşmayın...

Ana sütüyle adam olmayan kişi, inek sütüyle ancak öküz olur !