Garip, Ama Gerçek II...


GARİP AMA GERÇEK...
* Yugoslavya'nın ücra bir köşesinde bulunan Sunja köyünde geçenlerde bir kundura tamircisi 12. defa evlendi. Eşliğine kabul ettiği bu 12. kadın ilk boşandığı kadındı.
* Amerikanın Brown üniversitesinde ilim adamları yeni hazırladıkları bir elektronik beyine, insan bünyesi için lazım olan protein, vitamin, tuz, yağ ve madenleri ihtiva eden bir yemek listesi hazırlattılar. Gel gelelim makinenin tarifi üzerine yapılan bu yemeklere laboratuvar kedisi bile dokunmadı. İlim adamları ile talebeler ise yemeği yedikten sonra fenalaşarak tedavi altına alındılar.
* Şam'da geçenlerde garip bir hırsızlık vak'ası oldu. Buradaki Alman konsolosu derin uykusunda iken kolundan saati çalındı. Çok geçmeden sabıkalı hırsız yakalanarak beş polis nezaretinde vak'a mahalline getirildi. Yapılan keşiften sonra polis memurları ceplerinin sigaralarla dolu olduğunu hayretle gördüler. Hırsız yolda yürürken gelip geçenlerin cebinden çaldığı sigaraları usulca polislerin cebine indirmişti.
 * Londra gençliğinin yeni bir eğlencesi içinde yaşadıkları dev şehrin yer altı trenleri ile uzun mesafe yarışları yapmaktır. Geçenlerde İngiltere baş şehrinin St. John koleji talebelerinden ikisi, 40 saat 57 dakika müddetle 253 istasyon katetmek suretiyle bir solukta 494 kilometre gitmişler ve bu konuda yeni bir rekor kırmışlardır....1960