"Saba Melikesi Belkıs"


Gina Lollobrigida 11 Ocak 1962 Hayat dergisi kapağı 

Aşk macerası : Saba melikesi Belkıs
Filminin memleketimizde yeni gösterilmeye başlaması münasebetiyle bu ünlü aşk macerasının hikayesini veriyoruz...

Dişiliğinin bütün vasıflarına sahip olan Seba melikesi Hazreti Süleyman'ı (Yul Brynner) kendisine aşık etmekte güçlük çekmez. Sık sık buluşup sevişirler. Seba melikesi üzerine aldığı görevle hisleri arasında mücadele eder ama duyguları üstün gelir. Çünkü Hazreti Süleyman'ı gerçekten sevdiğini anlar. 

İbrani kralı Davud tahtını haris, kavgacı büyük oğlu Adonia'ya değil barışçı ve adil oğlu Süleyman'a bırakır. Onu sadece Seba melikesi yenecektir.  

Büyük hediyelerle Kudüs'e gelen Seba melikesi (Gina Lollobrigida) Hazreti Süleyman tarafından büyük bir samimiyetle karşılanır. Putperest olan Seba melikesi, hükümdarı kendisine aşık ederek zafere ulaşmak arzusundadır. Süleyman'ın kız kardeşi (Marisa Pavan) buna engel olmak için çalışır. 

Seba melikesi ile Hazreti Süleyman'ın aşk münasebetleri Kudüs'te endişe yaratmaktadır. İbrani peygamberleri ile bilginleri bu felaketin yakın olduğuna inanmaktadırlar. Hazreti Süleyman'ın ağabeyi Adonia (George Sanders) bunu fırsat bilerek kardeşini devirip tahta geçmek için çareler arar.  

İbrani devletini hakimiyeti altına almak isteyen firavun 2. Pasebkennot, Hazreti Süleyman'ı yok etmesi için Seba melikesini görevlendirir (üstte). Güzel melike memleketiyle birlikte ortadan kaldırmak istediği Hazreti Süleyman'a aşık olunca bu kere Adonia silah kuvvetiyle idareyi ele almak için Mısır ordularının başında Kudüs'e yürür (altta). Ama çok geçmeden öz kardeşinin bıçağı altında can verir. 1962