Grace Kelly & John F. Kennedy


Prenses Grace Kelly'nin kendisi gibi Katolik ve İrlanda aslından gelen John. F. Kennedy'e yardım talep eden bir mektup yazdığı bu günlerde herkesin ağzında dolaşıyor. Bu mektupta Amerika'nın vergi konusunda Fransa'ya cephe alması isteniyormuş.
Geçenlerde Washington'a giden prenses Grace başkan Kennedy'den yardım talebinde bulundu. Böylece Kennedy ailesi de Monaco'ya yardım elini uzatacak...1962