Hafize Ana'nın Mezarı. Kadıköy - İstanbul.Hafize Ana
1742-1805
Ruhuna Fatiha  
Kadıköy, Kadiri Mahmut baba türbesinde yer alan bir mezar Hafize Ananın mezarı...2012
(17 kasım 2014 saat 22.00'de ziyaretimde mezarlığın aydınlatılmış olması mutlu etti...)