Hasanpaşa Camii. Kadıköy - İstanbul.


Caminin 1994 yılına ait görünümü


Kadıköy Hasanpaşa ve Camisinin (Arka planda) 1920'li yıllara ait görünümü.Kadıköy'de yer alan günümüz Hasanpaşa camisinin dış görünümü ve kitabeleri...2012Hasanpaşa camisinin, Hasanpaşa gazhanesi yönünden 1900'ler başına ait bir görünümü. Caminin tarihçesine gelecek olursak Sultan 2. Abdülhamid  döneminde (1876-1909) bahriye nazırı olan Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa, daha önceki vakitlerde bir yangın neticesinde ortadan kalkan Divittar Camii'nin bulunduğu yere 1892 senesinde bu camiyi yaptırmıştır.