İstanbul Şehir Tiyatrosu Rumeli Hisarı Açıkhava Temsilleri


İstanbul şehir tiyatrosunun Rumeli hisarındaki açık hava temsilleri büyük bir ilgi görmüştür. Hamlet, Macbeth ve tarla kuşunun yer aldığı bu temsillerin ilki Hamlet'ti. Hamlet rolünü bir defa daha bir kadın sanatçımız canlandırıyordu. Ayla Algan bu rolde bir hayli alkış toplamaya muvaffak oldu. Üst fotoğrafta Hamlet'ten bir sahne alt fotoğrafta sol başta vali, ordu kumandanı ile seyirciler görülüyor...1962