İtibar-ı Milli bankası umum müdürü ve İstanbul mebusu Hasan Ferit'in mezarı.


İstanbul mebusu ve İtibar-ı Milli bankası umum müdürü riyazundan
Hasan Ferit
burada medfundur.
1-11-1872 / 12-1-1919

(Kadıköy Mahmut Baba Türbesi Mezarlığı)