Kabadayıların saçları kesiliyor.


Kabadayıların saçları kesiliyor. - Gazeteler -
Kabak Dayılar !

(CAF 1968)