Karaköy ve civarı Osmanlı dönemi çeşmeleri I.Karaköy ve civarında yer alan Osmanlı dönemi çeşmelerinden bir örnek...2012

Çeşme kitabesi : Hazret-i Hüsrev Süleyman câh, yani Mahmud Han mülki ile bezl-i âb-ı hayât himmet idüb. (Sayın Şerafettin Yıldız tercümesi ile.)