Karaköy ve civarı Osmanlı dönemi çeşmeleri III.Karaköy ve yakın civarında yer alan Osmanlı çeşmelerinden bir örnek...2012
Çeşme kitabesi : Şâh-ı cihân-ı zamân Gazi Selim Han Hazretlerinin vâlide-i muhteremeleri ile cennet-mekân Gazi Sultan Mustafa Han Hazretlerinin câriyeleri Alüfte Hatun ruhiyçün binâ buyurdukları çeşmedir. (Sayın Şerafettin Yıldız tercümesi ile.)