Kemal Aygün'ün Kızı Nişanlandı !Kemal Aygün'ün kızı nişanlandı

1959 yılının son günlerinde İstanbul belediye reisi Kemal Aygün'ün büyük kızı Baysan ile şehir meclisi üyelerinden Doktor Nuri Bayer'in nişanları yapıldı. Kız ve erkek tarafının sayısı 25'i aşmayan davetlileri huzurunda yapılan nişanda yüzükleri Adnan Menderes ile Refik Koraltan taktı. Üst fotoğrafta soldan : Refik Koraltan, Baysan Aygün, Kemal Aygün, başvekil Adnan Menderes, Nuri Bayer ve Kemal Aygün'ün annesi görülüyor.
Alt fotoğrafta ise bu mütevazi nişandan bir köşeyi görüyorsunuz.
Oturanlar soldan : Şinasi Aygün (Kemal Aygün'ün abisi), Baysan Aygün, Dr.Nuri Bayer, Refik Koraltan'ın kız kardeşi Bedriye Orsal. Ayaktakiler soldan : Nazmiye Balkan (Kemal Aygün'ün kız kardeşi), yanındaki eşi Tosun Balkan, soldan dördüncü Saadet Aygün (Şinasi Aygün'ün eşi), sağ baştan üçüncü, günün en mesut insanı kaynana adayı Sevinç Aygün (Kemal Aygün'ün eşi görülmektedir...