Laleli Cami, İstanbul


Laleli ordu caddesi üzerinde yer almaktadır Üçüncü Mustafa tarafından 1759-1763 yılları arasında mimar Tahir ağa'ya yaptırılmıştır. Barok tarzda yapılan cami, külliye, sebil, türbe, mumhane, sipahiler hanı, çarşı ve muvakkithane'den meydana gelmiştir. Medresesi günümüze ulaşamamıştır...1960Laleli Külliyesi'nin Ekim 1967'ye ait bir görünümü.Caminin 2017 yılına ait bir görünümü.