Latife Hanım & Galibe Fethi Okyar.


Latife (Uşşaki) Mustafa Kemal : İzmir'in asil ailelerinden birinin kızı olan bu muhterem hanım asaleti kadar tahsil ve terbiyesiyle de çevresinde tanınmıştı. Atatürk'te ilk defa yuva kurma fikrini uyandırmış ve İzmir'in kurtuluşundan kısa bir zaman sonra mütevazi bir şekilde evlenmişlerdi. 

Bir Hatıra : Vaktiyle rahmetli başvekil Fethi Okyar'ın eşi sayın Galibe Fethi Okyar ile Latife hanımefendi çok iyi dostluk kurmuşlardı.