Manhattan vurgu sazları topluluğu İstanbul radyosu konseri


Ancak 2-3 benzeri olan topluluk İstanbul'da...
Manhattan'lılar yalnız vurgu sazları kullanıyor
Dünyada eşi ancak 2 veya 3 olan öncü müzik topluluklarından birini önümüzdeki cuma gününden itibaren memleketimizde dinleyebileceğiz. Manhattan müzik okulu vurgu sazları öğretmeni Profesör Paul Price'ın kurduğu "Manhattan vurgu sazları topluluğu" ilk konserini 22 mart'ta İstanbul radyosunda verecek. 23 mart'ta güzel sanatlar akademisindeki konserinden sonra da Ankara ve İzmir'e gidecektir.
Paul Price'ın bu teşebbüsü sayesinde vurgu sazları için bestelenmiş 300 yeni besteyi halka duyurmak mümkün olmuştur.
Fotoğrafta topluluğa piyanosu ile refakat eden sanatçı Elizabeth Marshall görülmektedir...1968