Mehmet Akif Ersoy.


BÜYÜK ŞAİR, MAHCUP İNSAN...
1921 yılının 12 Mart günü Büyük millet meclisi alkışlar arasında İstiklal marşını milli marş olarak kabul ediyordu. O sırada dinleyiciler arasında yüzünü herkesten saklamak ister gibi başını avuçlarının arasına gömmüş sakallı bir zatın hüngür hüngür ağlamaya başladığı görüldü... Bu zat İstiklal marşının meşhur yazarı Mehmet Akif idi. Naklettiğimiz olay büyük ünüyle mütenasip olmayacak derecede utangaç yaradılışlı Akif'in bu yanını ne güzel aksettirir...

Mehmet Akif anıldı
İstiklal marşımızın unutulmaz şairi Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 25. yıl dönümü 25 aralık günü saat 15.00'de İstanbul üniversitesi fen fakültesi konferans salonunda tertiplenen bir törenle anılmıştır. Edebiyat fakültesi mezunları cemiyeti ile aynı fakültenin öğrenciler cemiyetinin müştereken tertiplediği bu tören büyük bir ilgiyle takip edilmiştir. İhtifalde, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Nihat Sami Banarlı, Doçent doktor Faruk Timurteş ve daha birçok tanınmış fikir adamlarımız söz almış, Mehmet Akif'ten seçilmiş şiirler okunmuş onun bilinmeyen tarafları ile çok dikkate değer bazı hatıraları nakledilmiştir...1962
Cenap Şahabettin, Abdülhak Hamit Tarhan, Süleyman Nazif, Vedat Kuntay, Mehmet Akif Ersoy, Mithat Cemal Kuntay (ayaktaki), Samipaşazade Sezai (soldan sağa) birlikte bir yemekte.Ayrıca para koleksiyonumu karıştırırken bulduğum, seksenli yıllarda kullandığımızı hatırladığım Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşının dizelerinin yer aldığı 100 Türk Lirası.