Mihrişah kadın çeşmesi, Tophane - İstanbul.Galata kulesinden Tophane'ye yol alırken sol tarafta yer alan çeşme.Mihrişah Kadın Çeşmesi
Mihr i burc i madelet hurşit evc i saltanat
Zıll i hak Mahmud han şahinşeh ialem penah
Etleyüp Tophane'yi ihya zülal i himmeti
Saye saldı burc i abı da misal i mihr ü mah
Himmet ile meslek i asarına salik olup
Sahıbat ül hayr banuyan ı ismet dest gah
Mihrişah kadın dahi li lah bu ayn ı dil keşi
Kıldı ihya itdi rah l hakda icra yi miyah
Geldi bir leb teşne ey vehbi didi tarihini
Oldu bu ayn ı safa ihya bera yi Mihrişah
1145